Chcete se o nás dozvědět více? Zde je soubor našich hodnot.

 

Zákazník je partner

Stavíme na dlouhodobé a vzájemné spolupráci tak, aby se zákazník na nás mohl vždy obrátit. Společně najdeme řešení problémů a dosahujeme splnění požadavků.


Přirozený vývoj

Nejsme financování investory a neplmíme nikomu kapsy. Tuto práci děláme, protože nás baví a rozšiřujeme se dle našich možností.


Nezatajujeme

Našim zákazníkům nedodáváme "černou krabičku", ale vždy poskytneme maximální informovanost. O všem, co děláme, chceme psát a informovat. Jen tak můžeme naše služby a postoje vylepšovat.


Neotřelost

Řešení musí být funkční. Mnohdy však existuje více řešení se stejnou funkčností a my se nechceme bát používat i neotřelé postupy k dosažení řešení. Tím přicházíme na nové postupy a efektivnější řešení.


Svoboda

Vybrali jsme si IT obor i díky svobodě. Nejsme svázání vnitřními pravidly. Maximalizujeme naši svobodu ale vždy do té míry, abychom neovlivňovali naše zákazníky.

 

Pečlivost

Vždy si připomínáme, proč danou věc děláme. K problémům přistupovujeme zodpovědně a vždy vše pečlivě analyzujeme. Stejnou dobu, jakou dáváme pečlivému vývoji, dáváme i pečlivé analýze.


Cena

Nechceme být nejlevnější, ale  konkurovat cenou chceme. Řídíme se balancí faktorů

cena  -   čas  -  kvalita

Balance vyjadřuje synergii třech základních hodnot. Chceme-li například kvalitní projekt rychle, je nuntno navýšit cenu. Naopak, máme-li dostatek času a peněz, můžeme tak dosáhnout výjmečné kvality. Cenu přizpůsobujeme těmto faktorům.


Inovace

Chceme nabízet nové služby postavené na nápadech!