Naše úspěchy a neúspěchy


V souladu s našimi hodnotami si vážíme nejenom našich úspěchů, ale i neúspěchů ze kterých se chceme poučit a proto je máme na očích - jsou uvedeny zde. A abychom si hned připomněli, proč to vše děláme, uvádíme i významné úspěchy.

+


listopad 2012

Vytvoření aplikace pro Českou správu sociálního zabezpečení ve spolupráci s ETEM Energo s.r.o.


červenec 2012

Úspěšné spuštění platformy VTheBrain verze 1.0 pro zpracování nestrukturovaných dat pro naše zákazníky.


září 2007

Zahájení spolupráce se společností VELETRH.COM.

-


  

červenec 2012

Ukončení téměř pětileté spolupráce se společností VELETRH.COM s.r.o.