Zaněřujeme se na vývoj síťových aplikací v prostředí nasazení internetu a intranetu.


Technologie

 • C, C++
 • PHP, JavaScript, jQuery
 • MySQL, Firebird, Oracle
 • Bash, Python

Postup spolupráce


Proces vytváření aplikace je složitým postupem a vždy k projektům přistupujeme individuálně. Zde uvádíme hlavní body.


 1. První konzultace - na záčátku je nutné identifikovat požadavky a stanovit si cíle, kterých je nutné dosáhnou
 2. Analýza - zahrnuje analýzu současných IT procesů, identifikaci uživatelů  a prvotní návrh možných řešení
 3. Výběr řešení - výběr nejvhodnějšího řešení, identifikace rizik + stanovení postupů na jejich předcházení, identifikace metrik + metod jejich měření, stanovení termínů a struktůry testů, cena
 4. Implementace - průběžná kontrola a řízení problémů
 5. Testovací fáze - testování alfa a beta verzí, včetně fáze testování produkční verze
 6. Předávací fáze - předání, zaučení uživatelů, předání případné dokumentace
 7. Údržba


 

V případě, je-li pro zákazníka vhodná jiná technologie, nebo řešení přesahuje naše možnosti, pomůžeme s výběrem vhodného technologického dodavatele.

K projektům přistupujeme individuálně.