Našim zákazníkům zajišťujeme převod nestrukturovaných informací do podoby dat strukturovaných spolu s následným zpracováním a vyhodnocením těchto dat. Využíváme k tomu vlastní platformu VTheBrain, kterou vyvíjíme od roku 2011.


Jaké služby jsme schopni zajistit?


Vytvoření souboru dat

Z internetového zdroje vytvoříme soubor strukturovaných dat.


Selekce dat

Na data lze aplikovat sadu filtrů pro získání podmnožiny preferenčních dat.


Úprava dat

Data jsme schopni následně upravit minimálně v těchto ohledech:

  • matematické operace
  • překlad
  • generování následných dat
  • spojení s jinou informační databází na základě odvozených či daných klíčů

Kontrola

Výsledná data kontrolujeme na základě typové kontroly, výskytu extrémů a syntaktické analýzy. Díky tomu je minimalizováno nechtěné narušení konzistence databáze, pro kterou jsou data určeny.


Nestrukturované data


Jedná se o data, nad kterými nelze provést jednoznačné přiřazení typu (číslo, řetězec, adresa,...) ale nesou důležitou informační hodnotu, kterou lze člověkem definovat.
Strukturovaná data


Data u kterých lze jednoznačně určit typ a máme je uloženy v takové formě, kdy i aplikace s nimi může provádět operace dle příslušného typu.